( พิมพ์คำค้นหา )
 
 
Best Sellers..หนังสือดี ทรงคุณค่า

 

คุยกับ RoomMD.com
โทร : 02-173-3394 คุณ ชาญ
มือถือ 082-073-7929 (true)
       092-206-4810 (dtac)
     087-013-1861 (1-2-call)

Line ID : chanmd1
ขอบคุณ...ครับ


 จัดหมวดหมู่หนังสือ
 หนังสือเเพทย์แผนไทย หนังสือสมุนไพร
 หนังสือโหราศาสตร์ หนังสือดูดวง
 หนังสือประวัติศาสตร์ หนังสือชีวประวัติ
 หนังสือพระเครื่อง หนังสือธรรมะ
 หนังสืออนุสรณ์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ
 หนังสือแบบเรียน หนังสือความรู้ทั่วไป
 หนังสือบริหาร การตลาด การลงทุน
 หนังสือนิยาย หนังสือการ์ตูน
 หนังสือมาใหม่ไม่แบ่งหมวดหมู่
 ฝากชื่อหนังสือให้เราช่วยค้นหา

หนังสือ คู่มือ ตำราว่าน ( โชว์ )
       
 ๑. หนังสือสารพันปัญหา ว่าน ๑๐๘ เชษฐา
 ๒.คัมภีร์ว่านและไม้มงคล สนั่น ทวีสมบัติ
 ๓. ตำราว่านตระกูลกวักแม่ทองใบ เกรียงศักดิ์
       
 ๔.ตำรากบิลว่าน ฉบับสมบูรณ์ ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์
 ๕.ตำราว่าน ๑๐๘ สมุนไพร ๒ แสวง เพชรศิริ
 ๖.ตำราว่าน ๑๐๘ สมุนไพร ๑ แสวง เพชรศิริ
       
 ๗.สารพันปัญหาว่าน โดย เชษฐา พยากรณ์
 ๘.๑๐๘ ว่าน มหัศจรรย์ โดย เชษฐา พยากรณ์
 ๙.๑๐๘ ว่าน มหัศจรรย์ ๑ โดย เชษฐา พยากรณ์
         
 ๑๐.ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีปลูกว่าน
 ๑๑.คู่มือดูว่าน ของ สมาคมว่านแห่งประเทศไทย
 ๑๒.๑๐๘ ว่าน มหัศจรรย์ ๒ โดย ส.เปลี่ยนศรี
      
 ๑๓.ว่าน สมุนไพร ไม้มงคล ณรงศักดิ์ ค้านอธรรม
 ๑๔.ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน อุตะมะสิริจิตโต
 ๑๕.สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย
      
๑๖.กบิลว่าน ๑๐๘ สมาน คัมภีร์ , ทัศนา ทัศนมิตร
๑๗.อภินิหารว่านศักดิ์สิทธิ์ เล่ม ๑ เชษฐา พยากรณ์ 
๑๘.อภินิหารว่านศักดิ์สิทธิ์ เล่ม ๑ เชษฐา พยากรณ์
 

โลกแห่งการแบ่งปัน...คลิ๊ก !

 ตำรายาสมุดใบข่อย
ความภาคภูมิใจจากบรรพบุรุษ
 หนังสือแพทย์แผนไทย (โชว์)
     
    
   
 
 
ส.เปลี่ยนศรี (พระครูวิทิตวรเวช)
 
 หนังสือ วิชาการฝึกอบรม หมออาสาหมู่บ้าน (ม.อ.บ.) และ แพทย์อาสาสมุนไพร (พ.อ.ส.)
 
 โลกอินเตอร์เน็ต คลิ๊ก
 
 
 
หนังสือ ไม้เทศ เมืองไทย สรรพคุณยาเทศและยาไทย 
 
หนังสือ ตำราหมอนวด และ ยาแผนโบราณ เสรี อาจสาลี หมอแผนโบราณ สาขา เวชกรรม และ เภสัชกรรม  
 
 ตำรายาไทยแผนโบราณ
 
หนังสือ เพชรน้ำหนึ่ง ของโบราณาอาจารย์ พฤฒาจารย์ วิพุธโยคะ รัตนรังษี
 
 เด็ด โดน ..Click ! 
 
 
 ตำรายากลางบ้าน ของ พระธรรมวโรดม
 ราคา 350 บาท
 
 
 

 RoomMD.com หนังสือดี เพื่อคุณ และคนที่คุณรัก ... หนังสือใหม่ หนังสือหายาก หนังสือเก่า หนังสือมือสอง
 โครงการคลังปัญญาเอกชน รูม เอ็ม ดี ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.RoomMD.com หนังสือเก่า หนังสือมือสอง หนังสือดี สำหรับคนรักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง สอบถาม โทร 02-173-3394 มือถือ 082-073-7929 (true) 092-206-4810 (dtac) 087-013-1861 (1-2-call )                                                                                                                                                                                                                                         

ชื่อหนังสือ : หนังสือแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ
รายละเอียด : หนังสือแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดก
ทางวรรณกรรมของชาติ นี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลเห็นชอบให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดทำและจัดพิมพ์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จประเจ้าอยู่หัว สามารถศึกษาและใช้
เป็นคู่มือดูแลสุขภาวะของตนและครอบครัว ตามแบบอย่างวิถี
ภูมิปัญญาไทยได้เป็นอย่างดี
ภายในได้กล่าวถึง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ อันเป็นตำราแพทย์แผนไทยฉบับหลวงที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
ซึ่งเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้โปรดเกล้าฯ
ให้ประชุมคณะแพทย์หลวง ดำเนินการชำระสอบเทียบตำรับคัมภีร์แพทย์ที่ใช้มา แต่โบราณให้ถูกถ้วน
ตั้ง แต่ พุทธศักราช๒๔๑๓ แล้วพระยาพิศณุประสาทเวชได้จัดพิมพ์หนังสือ
ชื่อ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ขึ้น เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๐
เพื่อใช้เป็นตำราแพทย์และคู่มือสำหรับประชาชนใช้ในครัวเรือน
ภายในได้รวบรวมเรื่องราวจากต้นฉบับเดิม มาตีพิมพ์ใหม่ทุกประการ ได้แก่
๑. คัมภีร์ฉันทศาสตร์
๒. พระคัมภีร์ปฐมจินดาร์
๓. พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์
๔. พระคัมภีร์สรรพคุณ (แลมหาพิกัต)
๕. พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย
๕. พระคัมภีร์วรโยคสาร
๗. พระคัมภีร์มหาโชตรัต
๘. พระคัมภีร์ชวตาร
๙. พระคัมภีร์โรคนิทาน
๑๐. พระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์
๑๑. พระคัมภีร์ธาตุบรรจบ
๑๒. พระคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา
๑๓. พระคัมภีร์ตักกะศิลา
๑๔. พระคัมภีร์ไกษย
๑๕. ประมวลศัพท์ทางเภสัชกรรมและเวชกรรม
๑๖. ประวัติพระพิรุณประสาทเวช
หนังสือเล่มหนาที่รวบรวมเรื่องราวทางการปพทย์แผนโบราณของไทยไว้มากมาย ทั้งยังมีภาพจิตรกรรม
ประกอบพระคัมภีร์ต่างๆ ให้ได้เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงนับได้ว่า
เป็นหนังสือที่เหมาะยิ่งนักแก่การมีไว้ประดับบ้านเรือน และเพื่อการศึกษา
ทางด้านการแพทย์แผนไทย
หนังสือมีสภาพสุดสมบูรณ์ หน้าปกเป็นปกแข็ง พิมพ์อักษรทอง
ภายในเป็นกระดาษอาร์ตมัน และกระดาษอย่างดี พิมพ์ขาวดำและสี่สี
หนังสือ สภาพใหม่ สมบูรณ์
จำนวนหน้า 994 หน้าแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๔๒ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยทุกคน
สอบถามโทร 02-713-3394 มือถือ 082-073-7929 (true) 092-206-4810 (dtac) 087-013-1861 (1-2-call)
ราคาปกติ : 0.00
ราคาขาย : 1,500.00
โครงการคลังปัญญาเอกชน รูม เอ็ม ดี 
วัตถุประสงค์ www.RoomMD.com เพื่ออนุรักษ์ หนังสือดี ที่ทรงคุณค่า และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจศึกษา สามารถนำชื่อหนังสือไปสืบค้นได้ เป็นสือกลางในการแลกเปลี่ยน ซื้อ ขาย ฝากซื้อ ฝากขาย สำหรับนักสะสมหนังสือ และของสะสมทรงคุณค่า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย  แก่ผู้สนใจศึกษา จะได้ไม่ลำบากมากนัก กับการสืบค้นหนังสือดี ที่ทรงคุณค่าเช่นที่ข้าพเจ้า เพื่อนๆ และน้องๆ เคยประสบมา
สนับสนุนโดย สำนักงานตลาดยาสมุนไพรดอทคอม เลขที่100/28 ซ.เสรีไทย 43 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อ : 02-173-3394  มือถือ 082-073-7929 (true) 092-206-4810 (dtac) 087-013-1861 (1-2-call )
ID Line : 9098838 ติดต่อ ตลาดยาสมุนไพรดอทคอม  ID Line : chanmd1 ติดต่อ RoomMD.com  E-mail : chaniso@gmail.com 
Copyright (c) 2006 by RoomMD.com